Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cửa khẩu A Đớt tỉnh Thừa Thiên Huế
xăng dầu tạm nhập tái xuất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản cho phép tái xuất số xăng dầu nói trên qua cửa khẩu chính A Đớt (tỉnh Thừa Thiên Huế) phục vụ Dự án thi công tuyến đường từ cửa khẩu quốc gia A Đớt (A Lưới) đến bản Vak, trung tâm mới huyện Klừm (Sêkoong, CHDCND Lào).