Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cửa khẩu Cao bằng
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại biên giới cho Công ty TNHH Quang Thành Đông Khê tại cửa khẩu biên giới tỉnh Cao Bằng.
cao bằng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng của Công ty TNHH Một thành viên Du Trọng Đại…
tái xuất ô tô
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Cao Bằng thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách trong hoạt động tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan tại Cao Bằng.