Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm buôn lậu
LQV
(TBTCO) - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ủng hộ việc thành lập thêm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm buôn lậu, song song với việc hợp nhất Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng vào Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.