Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Lai Châu
Cục Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Ông Nguyễn Mạnh Chiến, Cục trưởng Cục Thuế Lai Châu cho biết, đơn vị đã sẵn sàng các công việc để thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
lai châu
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, số thu ngân sách của Cục Thuế Lai Châu đạt thấp. Do đó, trong 6 tháng còn lại, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành dự toán thu.
Cục Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, Cục Thuế Lai Châu dự kiến hụt thu năm 2020 từ nguồn này khoảng 3 tỷ đồng.
Cục Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trước đại dịch Covid-19 cũng như để hoàn thành dự toán thu ngân sách quý II/2020, Cục Thuế Lai Châu cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thụ hưởng chính sách từ Nghị định 41.
cục thuế lai châu
(TBTCO) - Cùng với việc đôn đốc, Cục Thuế Lai Châu đã thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế. Theo đó, trong năm 2019, đơn vị đã thu hồi được trên 284 tỷ đồng qua cưỡng chế nợ thuế.
cục thuế lai châu
(TBTCO) - Qua thanh tra 33 đơn vị, Cục Thuế Lai Châu đã truy thu, xử phạt hơn 553 triệu đồng; kiểm tra 195 đơn vị, cũng đã truy thu, xử phạt 794 triệu đồng. Như vậy, thông qua việc thanh tra, kiểm tra thuế đã góp phần tăng thu cho cục thuế hơn 1,3 tỷ đồng.
Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Đến giữa tháng 11/2019, Lai Châu vẫn là 1 trong 7 địa phương có số thu ngân sách đạt thấp, chưa đạt tiến độ đề ra. Nhưng, với quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong tháng cuối năm, đến hết năm 2019, số thu NSNN của Lai Châu đã đạt và vượt dự toán pháp lệnh.
Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ thu ngân sách trên địa bàn Lai Châu đạt khá nhưng một số khoản thu chủ yếu lại không đạt như thu từ thủy điện, đất, phí cửa khẩu… Cục Thuế Lai Châu đang đưa ra một số giải pháp để hoàn thành dự toán thu năm 2019.
Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Ông Vũ Tiến Thọ - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế Lai Châu cho biết, tính đến đầu tháng 8, đơn vị thực hiện thu ngân sách đạt gần 1.130 tỷ đồng, bằng 62,3% so với dự toán Bộ Tài chính giao.