Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế tỉnh Gia Lai
Cán bộ Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế
(TBTCVN) - Báo cáo nhanh của Cục Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, thu ngân sách do đơn vị thực hiện năm 2017 ước đạt khoảng 3.990 tỷ đồng, vượt 22,5% so với dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 13,9% (so với cùng kỳ).
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Gia Lai mời thầu tư vấn giám sát xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai.