Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
Công chức Cục DTNN khu vực Đông Bắc đang hoạt động nghiệp vụ.
(TBTCVN) - Sau khi đánh giá khả năng các khoản thu, sắc thuế trong tháng 12/2019, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cho biết, tổng thu nội địa trên địa bàn năm 2019 ước đạt 11.200 tỷ đồng, bằng 111% dự toán pháp lệnh và bằng 103% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,2% (so với thực hiện năm 2018).
Các CCT sau khi sáp nhập thuộc Cục Thuế Kiên Giang tiếp tục hoạt động ổn định, thông suốt.
(TBTCVN) - Đến nay, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành chỉ tiêu sáp nhập các chi cục thuế (CCT) tại các huyện không thuộc địa bàn biên giới, hải đảo.
thue
(TBTCVN) - Tính đến 30/11/2018, tổng thu thuế nội địa tỉnh Kiên Giang đạt trên 9.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán pháp lệnh và bằng 99% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 11,4% so cùng kỳ năm 2017.