Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cv8722
rau sạch tỉnh quảng ninh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm thu hồi gần 11 tỷ đồng ngân sách trung ương đã chi cho thực hiện Chương trình 135.