Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng
(TBTCO) - 90 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.
Hội
(TBTCO) - Sáng ngày 9/8/2015, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc phiên chính thức.