Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội Đảng bộ cấp huyện
q
(TBTCO) - Trong hai ngày 29 và 30/5/2015, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đại hội Đảng bộ cấp huyện đầu tiên được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn chỉ đạo đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư huyện ủy.