Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính
Ban Chấp hành
(TBTCO) - Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính Quảng Ninh trực thuộc Đảng Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020, bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy...