Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
ldg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã Ck LDG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu của công ty.