Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đề án quản lý
Cảng Hải Phòng
(TBTCO)-Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 431/QĐ-TTg về Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa. Trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì việc triển khai đề án...
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Với tốc độ tăng trưởng khoảng 30%/năm, dự báo đến năm 2020 doanh thu thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 15 tỷ USD. Đây là cơ hội phát triển của nền kinh tế song cũng là thách thức đối với cơ quan nhà nước trong việc làm sao để hoạt động TMĐT phát triển lành mạnh.
thương mại điện tử
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo tại Quyết định 1254/QĐ-TTg về thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử (QLTMĐT) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) để kịp trình Chính phủ vào cuối năm 2019.
thue
(TBTCVN) - Từ địa phương có số thu ngân sách đứng thứ hai của khu vực Tây Nguyên (sau Đắk Lắk), nhưng từ năm 2015, Lâm Đồng đã vươn lên thứ nhất.
Cửa hàng bán trái cây
(TBTCO) - Hà Nội đặt mục tiêu năm 2017 có 60% và hết năm 2018 có 100% cửa hàng bán trái cây tại quận nội thành đăng ký kinh doanh.
tchq
(TBTCO) - Chiều 4/7, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không đến cộng đồng doanh nghiệp (DN).