Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điện thoại không dây kéo dài
Điện thoại không dây kéo dài
(TBTCO) - Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến nay Cục đã phát hiện được gần 180 chủng loại điện thoại cố định không dây kéo dài không được sử dụng tại Việt Nam, vì đã gây nhiễu cho mạng di động 3G của Việt Nam.