Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
Đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là tuân thủ đúng quy định của luật
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có văn bản gửi xin ý kiến rộng rãi vào dự thảo nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN để trình Chính phủ báo cáo UBTVQH xem xét, thông qua. Đây cũng là vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm tại buổi họp báo Chính phủ tháng 2/2020.