Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều hành kinh tế vĩ mô
thu NSNN
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường; hạn hán ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho biết sẽ phấn đấu tăng thu nội địa và xuất khẩu để bù đắp những khoản giảm thu từ dầu thô.
NHNN
(TBTCO) - Sáng 17/12, đại diện 4 cơ quan là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính và Bộ Công thương đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất triển khai “Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô”.
Ký kết phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
(TBTCO) - Sáng nay (1/12), tại Văn phòng Chính phủ, bốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương và Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, bên lề bên lề phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014.