Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đo thời gian giải phóng hàng
hqhn
(TBTCO) - Từ 11 đến 16/9, Hải quan Hà Nội sẽ tiến hành đo thời gian giải phóng hàng hóa, làm cơ sở thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp (DN).
kết nối một cửa quốc gia
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh thực hiện kết nối đầy đủ, hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra; tiếp tục tăng số lượng thủ tục và hồ sơ thực hiện kết nối.
hải quan vĩnh phúc
(TBTCO) - Ngày 14/8 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 17/8/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Dự án quản trị nhà nước tăng trưởng toàn diện USAID-GIG tổ chức hội nghị đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN), nhằm tạo thông thoáng hơn nữa cho DN.
thủ tục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian thực hiện cuộc đo giải phóng hàng từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2015 theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn thực hiện chính từ tháng 4 đến hết tháng 7/2015.
xuất nhập khẩu
(TBTCO) - ​Đây là khác biệt lớn so với cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2014, vốn được thực hiện trong phạm vi ngành Hải quan.
do thời gian kiểm tra hàng hóa
(TBTCVN) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại của Chính phủ, Bộ Tài chính- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi 5 bộ và các bên liên quan đề nghị phối hợp thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) năm 2015.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi 5 bộ và các bên liên quan, đề nghị phối hợp thực hiện các cuộc đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) năm 2015.