Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đoàn Nghị viện châu Âu
EU
(TBTCO) - Đoàn Nghị viện châu Âu ghi nhận mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong việc đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đang đàm phán.