Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp công ích
t
(TBTCO) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, thanh tra toàn bộ doanh nghiệp công ích trên địa bàn.
tai chinh doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Không chỉ có các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mới ngập trong nợ nần, mà các công ty TNHH một thành viên độc lập trực thuộc bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng giảm lãi, tăng nợ.