Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp quốc phòng
doanh nghiệp quốc phòng
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, tái cơ cấu các DN quốc phòng giai đoạn 2016-2020; rà soát các DNNN đủ điều kiện để đề nghị công nhận DN quốc phòng, an ninh theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
xây dựng quân đội
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện việc khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Quôc phòng (có hiệu lực từ 1/1/2015). Theo đó, DN quốc phòng sẽ khai thuế theo quý và nộp thuế theo năm.
(TBTCO) - Đây là đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp lấy ý kiến về kế hoạch kiểm toán 2014 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ngày 18/9.