Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn trợ cấp thất nghiệp
that nghiep
(TBTCO) - Số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trung bình của bốn tuần qua là 294.750, giảm 4.250 so với bốn tuần trước đó. Tuy nhiên, số đơn đặt hàng chế tạo của nước này trong tháng Tám vừa qua đã giảm và gần như đảo ngược với mức tăng của tháng Bảy...