Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đồng bào tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng từ trận lũ lụt lịch sử
Vietnam Airlines
(TBTCO) - Đồng hành cùng cả nước hướng về đồng bào tỉnh Quảng Ninh, ngày 31/7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) đã dành tặng 500 triệu đồng nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với những người dân tỉnh Quảng Ninh đang bị ảnh huởng từ trận lũ lụt lịch sử.