Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự báo xuất khẩu gạo 2014
(TBTCO) - Sản lượng năm 2014 đạt khoảng 42,7 triệu tấn lúa, sản lượng gạo xuất khẩu đạt khoảng 7 triệu tấn. Với sản lượng trong nước và tình hình nguồn cung, cầu gạo thế giới dự báo như trên, dự báo năm 2014 giá thóc, gạo trong nước ổn định hoặc giảm.