Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự toán 2019
Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ thu ngân sách trên địa bàn Lai Châu đạt khá nhưng một số khoản thu chủ yếu lại không đạt như thu từ thủy điện, đất, phí cửa khẩu… Cục Thuế Lai Châu đang đưa ra một số giải pháp để hoàn thành dự toán thu năm 2019.
tt
(TBTCO) - Anh Sơn là huyện miền núi đặc biệt khó khăn thuộc miền tây tỉnh Nghệ An, nhưng với sự tham mưu kịp thời, sự nỗ lực của cơ quan thuế cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, 5 tháng đầu năm 2019, đã hoàn thành 100% dự toán thu ngân sách và bằng 272% cùng kỳ 2018.
thuế bắc kạn
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bắc Kạn cho biết, năm 2019 cục thuế được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 675 tỷ đồng; UBND tỉnh giao dự toán thu 697 tỷ đồng, tăng 8,5% so với thực hiện năm 2018.
ngân sách
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá kỹ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong dự toán năm 2018 để làm cơ sở xây dựng dự toán năm 2019 đảm bảo chặt chẽ, bao quát được các nhiệm vụ phải triển khai trong năm.