Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dưa hấu Quang Nam
ban dưa hấu
(TBTCO) - Thông tin hiện nay không thể nói là khan hiếm, khó cập nhật. Nhưng sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản đều có tính thời vụ, nên việc cập nhập thông tin không kịp thời, người sản xuất không thể chủ động điều tiết. DN được trông đợi là người chắp mối giữa thị trường và sản xuất.
tieu thu dua hau
(TBTCO) - Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, hiện nay, tình hình tiêu thụ dưa hấu đã có những dấu hiệu khả quan. Ở một số địa phương đã tiêu thụ được gần 80%, riêng Bình Định đã tiêu thụ gần hết.