Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đừng biến cấp phó thành một cấp’
trần du lịch
(TBTCO) - "Khi xảy ra vụ việc gì, dù có ông phó cấp trên phụ trách thì ông trưởng phải chịu trách nhiệm, đừng nói tôi không biết. Còn tổ chức chính quyền như hiện nay phó cũng là một cấp".