Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đường ống xăng dầu
đường ống xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1755/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường ống xăng dầu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.