Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ebola lây qua đường không khí
ebola
(TBTCO) - Dịch Ebola đang diễn biến phức tạp và có thông tin dịch này có thể lây qua không khí. Văn Phòng đáp ứng khẩn cấp (EOC) với dịch bệnh Ebola (Bộ Y tế) đã làm việc với Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) và Tổ chức Nông lương thế giới về vấn đề này.