Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gạo dự trữ cứu trợ
Đã xuất cấp hơn 100.998 tấn gạo dự trữ cứu trợ, hỗ trợ người dân
(TBTCO) - Tính đến 28/8/2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất hơn 100.998 tấn gạo dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ người dân, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
phat gao
(TBTCVN) - Gần 2.000 tấn gạo Dự trữ Quốc gia đã được Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ phối hợp với các địa phương thực hiện cấp phát nhanh gọn.