Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Gặp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
chien thang dien bien phu
(TBTCO) - Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ghi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc...