Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá cả dịp cuối năm
giá cả cuối năm
(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2014 chỉ tăng 2,36% so với tháng 12/2013 (bình quân mỗi tháng tăng 0,24%), là mức tăng thấp nhất so với mức tăng cùng kỳ mười một năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khó lường dự báo sẽ tác động lên bằng giá của hai tháng cuối năm.