Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gia hạn thầu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan thông báo gia hạn gói thầu tư vấn, giám sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái.
(TBTCO) - Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thông báo gia hạn Gói thầu số 25A.
(TBTCO) - THÔNG BÁO GIA HẠN THẦU
(TBTCO) - Cục CNTT- Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thầu 3 gói thầu.