Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá thóc
thóc dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Bộ Tài chính đã xây dựng và đang xin ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia (DTQG). Dự thảo đã quy định rõ về chất lượng thóc nhập kho DTQG.
XK gao
(TBTCO) - Để đảm bảo mục tiêu xuất khẩu gạo cũng như có biện pháp để ứng phó đối với rủi ro về giá, các thương nhân kinh doanh cần nghiêm túc thực hiện các quy định về dự trữ lưu thông và bình ổn giá thóc, gạo hàng hóa trong nước.
giá thóc gạo
(TBTCO) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc được tính toán trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực tế sản xuất của từng hộ sản xuất thóc và tiến hành tổng hợp số liệu theo phương pháp tính bình quân gia quyền.
quỹ bình ổn giá điện
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ nội dung lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng điện bán lẻ và thóc, gạo tẻ thường.
giá thóc gạo
(TBTCO) - Nửa đầu năm, giá thóc gạo đã tăng khoảng 150 - 1.000 đồng/kg. Những tháng còn lại năm 2016, nguồn cung thóc gạo sẽ được bổ sung từ vụ Hè Thu trong khi các DN hiện cũng chưa có hợp đồng xuất khẩu mới, nên giá thóc gạo trong nước sẽ có xu hướng giảm.
lúa gạo
(TBTCO) - Nguyên nhân do nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu không cao. Giá thóc gạo trong nước tiếp tục ổn định do nhu cầu trong nước không có biến động lớn.
Công bố giá thóc làm căn cứ thu thuế nông nghiệp năm 2014
(TBTCO) - UBND các tỉnh Bình Thuận, Nghệ An, Đồng Nai và Phú Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2014.
Giá thóc, gạo có thể tiếp tục giảm
(TBTCO) - Nguyên nhân do nhu cầu trên thị trường thế giới và Việt Nam thấp trong khi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bước vào vụ thu hoạch vụ Đông Xuân khiến giá gạo xuất khẩu và thóc gạo trong nước giảm.
gia lua
(TBTCO) - Do tình hình xuất khẩu gặp khó khăn vì nhu cầu chưa tăng cao, tồn kho lớn, dự báo giá thóc, gạo trong nước sẽ giảm trong thời gian tới.