Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giám đốc đầu tư trẻ nhất của tập đoàn VinCapital
PT
(TBTCO) - Trong đầu tư mạo hiểm, cơ hội chỉ đến một lần, nếu làm trước đó hay sau đó thì cũng không thành công nên cần chọn đúng thời điểm chín muồi.