Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giám sát
Các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với các tổ chức tín dụng để đảm bảo việc khai thác bảo hiểm
(TBTCVN) - Hoạt động phân phối bảo hiểm thông qua các tổ chức tín dụng đa có sự phát triển khá ấn tượng. Song, để mang lại hiệu quả cao, vừa an toàn, lành mạnh, đảm bảo quyền lợi người mua bảo hiểm, các cơ quan quản lý nhà nước đã có văn bản nhắc nhở và sẽ tăng cường quản lý, giám sát...
giao dich thue
(TBTCO) - Lũy kế 10 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thu được 4.735 tỷ đồng nợ thuế của năm 2019 chuyển sang, đạt tỷ lệ 61,7%.
Chỉ riêng 9 tháng năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
(TBTCVN) - Theo Báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019, còn nhiều doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước có hoạt động kinh doanh lỗ và mất an toàn về tài chính.
viện phát triển bảo hiểm
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1738/QĐ-BTC về việc tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.
BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
(TBTCVN) - Dù còn gặp một số khó khăn, tuy nhiên hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là chính sách nhân văn nên các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để chính sách này phát huy hiệu quả cao trong triển khai thực hiện
hải quan
(TBTCO) - Nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, thẩm lậu hàng hóa vào nội địa, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tăng cường việc giám sát cảng biển, cảng hàng không và ga đường sắt liên vận quốc tế.
Nhiều địa phương triển khai bài bản chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Trong hai ngày 13 và 14/10/2020, Đoàn Công tác của Bộ Tài chính do đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm dẫn đầu đã có buổi làm việc với các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình và Nam Định về việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
TBT
(TBTCO) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng.
Ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ
(TBTCVN) - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đang nỗ lực nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đầu tiên, dự kiến ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.