Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giàn khoan HD-981
gian khoan HD 981
(TBTCO) - Quyết tâm bảo vệ đến cùng chủ quyền biển đảo của Tổ quốc với quan điểm kiên quyết, kiên trì bám sát thực địa, duy trì các biện pháp tuyên truyền đấu tranh phản đối, tạo điều kiện đấu tranh ngoại giao buộc Trung Quốc phải từ bỏ ý đồ, rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
bieu tinh phan doi trung quoc
(TBTCO) - Sáng ngày 11/5, đông đảo người dân khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đã rầm rộ tuần hành, dương cao cờ, biểu ngữ phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép, xâm phạm vùng biển Việt Nam.
gia khoan HD 981
(TBTCO) - Hội Nhà báo Việt Nam kiên quyết phản đối hành động xâm phạm, yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút giàn khoan HD-981 và các phương tiện hộ tống khỏi vùng biển của Việt Nam, không tái diễn những hành động tương tự trong tương lai.