Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hàng hóa bị tồn
thuế giá trị gia tăng
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết thời gian qua đã nhận được nhiều kiến nghị về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tài sản, vật tư, hàng hóa bị tổn thất được các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.