Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hành hung phóng viên
hành hung phóng viên giao thông
(TBTCO) - Ngày 9/6/2015, Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đã có Công điện gửi UBND TP. Hồ Chí Minh, Ban ATGT TP. Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo, điều tra, xử lý nhóm đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao thông.