Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hành tỏi lý sơn
hành lý sơn
(TBTCO) - Khác với mọi năm, hành trái vụ Lý Sơn (Quảng Ngãi) thường có giá gấp đôi so với hành chính vụ, tuy nhiên, năm nay, hành trái vụ dù giá bị giảm mạnh nhưng sức tiêu thụ vẫn yếu đi.