Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hiệp hội quản lý thuế các nước châu á
(TBTCO) - Mới đây, đoàn cán bộ của Tổng cục Thuế Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam dẫn đầu tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội quản lý thuế các nước châu Á (SGATAR) lần thứ 43, được tổ chức tại Hàn Quốc. Tại đây, tuyên bố chung SGATAR đã được các nhà lãnh đạo thuế thông qua.