Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ gạo để bao về phát triển rừng cho đồng bào các dân tộc 6 huyện vùng cao núi đá
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Những ngày cuối tháng 7, đoàn công tác của Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đã đến Hà Giang trong chuyến vận chuyển gạo hỗ trợ đồng bào, nhằm bảo vệ phát triển rừng 6 huyện vùng cao núi đá.