Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoạt động báo chí
in1
(TBTCO) - Từ ngày 1/12/2020, khi Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động báo chí trái pháp luật như đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt hành chính tới 60 triệu đồng.
báo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.
Lê Thanh Vân
(TBTCO) - Sáng 3/6, Quốc hội thảo luận về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Sau thảo luận, với kết quả 383/426 (79,13%) phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.
baochixuatban
(TBTCO) - Theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản vừa được Chính phủ ban hành, mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.