Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hoc vien tai chinh + thi dai hoc nam 2013
(TBTCO) - Tại Hội đồng thi của Học viện Tài chính (HVTC) năm nay, có 8.400 hồ sơ dự thi, 582 cán bộ coi thi. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã được HVTC hoàn tất, sẵn sàng cho thi đợt đầu tiên vào ngày mai (4/7)…