Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hợp tác xã nông nghiệp
Nông thôn mới
(TBTCO) - Đến nay, cả nước có 9 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Phúc
Thống nhất miễn lệ phí môn bài đối với hợp tác xã nông nghiệp
(TBTCO) - Ngày 13/11, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 139 năm 2016 về lệ phí môn bài.
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh có 800 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 60% trong tổng số HTX toàn tỉnh. Ngoài ra, còn có 3.180 tổ hợp tác (THT) cũng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
HTX
(TBTCO) - Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho HTX nông nghiệp phát triển, đặc biệt là ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, để tận dụng tốt nhất những ưu đãi này, các HTX cần chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu của HTX...