Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hướng dẫn
hội thảo
(TBTCO) - Để Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 được kịp thời, Chính phủ cho phép ban hành theo hướng rút gọn, với việc tham vấn giữa các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ giảm được những rủi ro cho cơ quan soạn thảo, tạo được thuận lợi cho sự phát triển.
chung cư
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng trừ đi giá đất được trừ tính thuế.
cục thuế điện biên
(TBTCO) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế. Theo nghị định này, tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan thuế sẽ ra quyết định khoanh nợ, hay chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh nợ.
b
(TBTCO) - Chiều 23/10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch “Trải nghiệm sắc màu Sơn La” nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Sơn La; kết nối du lịch giữa Hà Nội - Sơn La.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38. Theo đó, hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản thu từ đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác có sự thay đổi.
12
(TBTCO) - Những quy định mới được đưa vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ góp phần gỡ nút thắt lớn trong việc tiến tới nâng hạng thị trường Việt Nam. Các thay đổi trong dự thảo góp phần đưa các quy định tiệm cận gần hơn quy định tại các điều ước quốc tế.
hải quan
(TBTCO) - Các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA và Nghị định 111/2020/NĐ-CP để giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.
đảng
(TBTCO) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
ck
(TBTCO) - Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 203/2015/TT-BTC đã chính thức quy định chi tiết về giao dịch bán khống và giao dịch trong ngày. Theo các chuyên gia chứng khoán, đây sẽ là “cú hích” giúp thị trường chứng khoán phát triển mạnh khi dự thảo này được thông qua.