Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa huy động qua KBNN
Kho bạc Nhà nước huy động hơn 21.487 tỷ đồng trong tháng 4
(TBTCO) - Trong tháng 4/2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 21.487,2 tỷ đồng, đạt 30,7% kế hoạch quý II/2014. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 29/4, KBNN huy động được 110.781,3 tỷ đồng, đạt 47,7% kế hoạch năm.