Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN Nam Định
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố thông tin về kết quả hoạt động và kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước 3 địa phương là Yên Bái, Nam Đinh và Hải Dương trong tháng 8/2013.
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2013, KBNN Nam Định đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt gần 1.750,5 tỷ đồng, bằng 52,5% kế hoạch năm và xếp vào “top” đầu toàn hệ thống KBNN về công tác này.