Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
anh moi
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ký ban hành quyết định ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 với tổng số tiền 3.350 tỷ đồng.
TT
(TBTCO) - Ngày 20/1, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức hội thảo “Kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021 - 2025 Phục hồi và tăng tốc”.
anh mơi
(TBTCO) - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trên địa bàn năm 2021 là 9.156 tỷ đồng.
imac
(TBTCO) - Tập đoàn công nghệ Mỹ đang lên kế hoạch lần đầu tiên thiết kế lại máy tính để bàn iMac kể từ năm 2012.
Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiếp cận nhanh nhất
(TBTCVN) - Đến nay, ngành Tài chính đã tập trung triển khai các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi, mang tính tích hợp cao theo phương thức tập trung trên các lĩnh vực chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan.
kho bạc
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 01/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
kho bạc
(TBTCO) - Bộ Tài chính phấn đấu trong năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và Bảo hiểm xã hội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 30 - 40 bậc so với năm 2019.
chứng từ
(TBTCO) - Ông Phạm Thái công tác ở một huyện thuộc tỉnh Gia Lai, hàng năm phòng tài chính - kế hoạch huyện thẩm định, xét, duyệt quyết toán ngân sách cấp xã.
MPI
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang hoàn thiện các nghị định để hướng dẫn thi hành nhiều luật có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gồm Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật PPP.