Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020
thông qua nghị quyết
(TBTCO) - Sáng 11/11, với 88,2% đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Theo đó, QH quyết định GDP năm 2020 tăng khoảng 6,8%.