Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kê khai tài sản thu nhập lãnh đạo 2014
kê khai tai san
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố triển khai kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2014.