Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết quả kinh doanh 2014
hnx
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tính cả năm 2014, có 183 doanh nghiệp niêm yết trên HNX có kết quả kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 3.453 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2013.
MBland
(TBTCO) - Ngày 21/1, Công ty cổ phần đĩa ốc MB (MBLand) đã tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015; kỷ niệm 7 năm thành lập.
agribank
(TBTCO) - 9 tháng năm 2014, tổng dư nợ cho vay của Agribank đạt 547.283 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 390.625 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên 72%/tổng dư nợ cho vay.